Arkiv för månad: december, 2012

Poster Bergsjön Svenska:

Det är nästan jul och vårt projekt är nästan klart. Vi avslutade det mesta av arbetet förra fredagen och nu gör vi några små justeringar. Men vi ser verkligen fram emot att presentera projektet på onsdag (19.12.2012). Utställningen kommer att vara från 15.00 till 19:00 i biblioteket på Rymdtorget. Presentationen kommer att vara från 17:00. Förutom vårt projekt om Siriusgatan så kommer att 4 andra studentprojekt presenteras. Två ytterligare projekt kommer att presenteras i Hammarkullen på torsdagen.

Alla är välkomna på onsdag och vi hoppas att det kommer att komma en hel del människor från Siriusgatan!

English:Poster Hammarkullen

It is almost Christmas and our project is almost done as well. We finished most of our project last Friday as well and currently doing some little corrections. But we are really looking forward to presenting the project on Wednesday (19.12.2012). The Exhibition will be from 3 to 7pm in the library at Rymdtorget. The Presentation will be from 5pm. And there will also be 4 other student project presented that day. There are two more projects which will be presented in Hammarkullen on Thursday.

Everybody is welcome on Wednesday and we are hopping there will be a lot of people from Siriusgatan!

Annonser

pulkaåkningSvenska

Igår tog vi en söndagspromenad runt Siriusgatan. Snön har ändrat utseendet på området ganska mycket. Det är svårare att gå på vissa av de brantaste vägarna nu. Men å andra sidan visar snön också vilka vägar människor väljer, det blev tydligt att de mest gena vägarna oftast väljs.

Snön tog även några nya aktiviteter till Siriusgatan. Under promenaden såg vi några barn och deras föräldrar åka pulka ner för kullarna. Speciellt backen mot spårvagnshållplatsen Galieis Gata verkar vara populär för pulkaåkning. Men vissa barn använde också kullen mellan den nedre och den mellersta gården på Siriusgatan.

Under vår promenad tog vi några sista bilder som vi behövde till vårt projekt. Vi gick även till Galaxen för att ha en liten pratstund med folket där och fråga om de har några gamla bilder av Siriusgatan. Vi ska åka tillbaka dit i morgon och utlovades då några bilder på hur det såg ut på Siriusgatan förr. Det ska bli spännande att se!

snö på siriusgatan

English

Yesterday we took the opportunity to take a Sunday walk around the area of Siriusgatan. The snow has changed the appearance of the area quite a lot. It seems to be that it is harder to walk on some paths now. But on the other hand the snow also shows clearly how many different ways people use and that often the most direct way is chosen.

The Snow also brought some new activities to Siriusgatan. During the walk we saw a few kids and their parents sliding down the hills. Especially the hill towards the tram stop Galieis Gata seems to be popular for sliding. But some kids also used the hill between the lower courtyard and the middle one on Siriusgatan.

We also used our walk to do some last pictures we can use for our project. And we went to Galaxen to have a little chat with the people there and ask if they have some old pictures of Siriusgatan. We are going back there tomorrow and were promised some old pictures from the family album. It will be exciting to see how Siriusgatan looked like in the old days.

Svenska:

Slutligen kom snön till Göteborg! Vid workshopen för några veckor sedan berättade en del av er att det är svårt att röra sig till och från Siriusgatan då snön kommer på vintern. Så nu undrar vi: hur går det? Kanske har du några erfarenheter som du vill dela med oss?

De senaste dagarna har vi suttit framför våra datorer i skolan och ritat, skissat och planerat vår design för Siriusgatan. Det går ganska bra och vi vill påminna alla om att utställningen och presentationen kommer att hållas den 19:e december i Bergsjön. Vi ser fram emot att presentera vårt förslag och hoppas att se många människor vi känner där.

English:

Finally snow arrived in Gothenburg! At the workshop a few weeks ago, some people told as that it is hard to walk around Siriusgatan with the snow in the winter. So we were wondering: how people are doing with the snow now? So maybe if you have any experiences you would like to share them with us.

The last few days we have been sitting in front of our computer at school and were drawing, sketching and planning our design for Siriusgatan. It is going pretty well and we want to remind everybody that the expedition and presentation will be on the 19th in Bergsjön. We are looking forward to present our proposal and hope to see many familiar faces there.