pulkaåkningSvenska

Igår tog vi en söndagspromenad runt Siriusgatan. Snön har ändrat utseendet på området ganska mycket. Det är svårare att gå på vissa av de brantaste vägarna nu. Men å andra sidan visar snön också vilka vägar människor väljer, det blev tydligt att de mest gena vägarna oftast väljs.

Snön tog även några nya aktiviteter till Siriusgatan. Under promenaden såg vi några barn och deras föräldrar åka pulka ner för kullarna. Speciellt backen mot spårvagnshållplatsen Galieis Gata verkar vara populär för pulkaåkning. Men vissa barn använde också kullen mellan den nedre och den mellersta gården på Siriusgatan.

Under vår promenad tog vi några sista bilder som vi behövde till vårt projekt. Vi gick även till Galaxen för att ha en liten pratstund med folket där och fråga om de har några gamla bilder av Siriusgatan. Vi ska åka tillbaka dit i morgon och utlovades då några bilder på hur det såg ut på Siriusgatan förr. Det ska bli spännande att se!

snö på siriusgatan

English

Yesterday we took the opportunity to take a Sunday walk around the area of Siriusgatan. The snow has changed the appearance of the area quite a lot. It seems to be that it is harder to walk on some paths now. But on the other hand the snow also shows clearly how many different ways people use and that often the most direct way is chosen.

The Snow also brought some new activities to Siriusgatan. During the walk we saw a few kids and their parents sliding down the hills. Especially the hill towards the tram stop Galieis Gata seems to be popular for sliding. But some kids also used the hill between the lower courtyard and the middle one on Siriusgatan.

We also used our walk to do some last pictures we can use for our project. And we went to Galaxen to have a little chat with the people there and ask if they have some old pictures of Siriusgatan. We are going back there tomorrow and were promised some old pictures from the family album. It will be exciting to see how Siriusgatan looked like in the old days.

Annonser