Poster Bergsjön Svenska:

Det är nästan jul och vårt projekt är nästan klart. Vi avslutade det mesta av arbetet förra fredagen och nu gör vi några små justeringar. Men vi ser verkligen fram emot att presentera projektet på onsdag (19.12.2012). Utställningen kommer att vara från 15.00 till 19:00 i biblioteket på Rymdtorget. Presentationen kommer att vara från 17:00. Förutom vårt projekt om Siriusgatan så kommer att 4 andra studentprojekt presenteras. Två ytterligare projekt kommer att presenteras i Hammarkullen på torsdagen.

Alla är välkomna på onsdag och vi hoppas att det kommer att komma en hel del människor från Siriusgatan!

English:Poster Hammarkullen

It is almost Christmas and our project is almost done as well. We finished most of our project last Friday as well and currently doing some little corrections. But we are really looking forward to presenting the project on Wednesday (19.12.2012). The Exhibition will be from 3 to 7pm in the library at Rymdtorget. The Presentation will be from 5pm. And there will also be 4 other student project presented that day. There are two more projects which will be presented in Hammarkullen on Thursday.

Everybody is welcome on Wednesday and we are hopping there will be a lot of people from Siriusgatan!

Annonser