Svenska: Den här bloggen bevakar projektet som sker på Siriusgatan fram till 21:a december 2012. Vi är en grupp studenter från Chalmers arkiteturskola som läser kursen Social Inclusion i Hammarkullen. Kursen handlar mycket om vilka utmaningar vi har i dagens miljonprogramområden och hur man kan använda oss av medborgardeltagande och ”bottom-up”-metoder för att skapa hållbara lösningar på lång sikt. Projektet Siriusgatan handlar om livet mellan husen på Siriusgatan och förbindelserna mellan Siriusgatan och målpunkter i närområdet, samt Galaxen. Vi kommer genomföra en typ av medborgardialog samt egna analyser av området för att sedan komma med ett trestegsförslag för förbättringar och nya utvecklingsmöjligheter.

English: This blog monitors the ongoing project on Siriusgatan until 21st December 2012. We are a group of students from Chalmers University (architecture faculty) taking the course Social Inclusion in Hammarkullen. The course is much about the challenges we have in our Million Programme areas today and how to make use of public participation and a ”bottom-up” approaches to create sustainable solutions in a long term perspective. The project Siriusgatan is about life between the houses on Siriusgatan and relations between Siriusgatan, connections in the immediate area, and ”Galaxen”. We will implement a type of public participation, our own analysis of the area and from result of that come up with a three-step suggestion for improvements and new development opportunities.

Annonser